Uvijeti prodaje

Molimo Vas pažljivo pročitajte ove uvjete kupovine (u nastavku: Opći uvjeti) prije kupovine na ovoj mrežnoj stranici.

Mrežna stranica https://shop.elektrolux.hr u vlasništvu je trgovačkog društva ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete kako ste se upoznati, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja mrežne stranice te kako prihvaćate sva navedena pravila i uvjete.

Opći uvjeti poslovanja određuju uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu i zaštitu osobnih podataka.

Uvjeti i način naručivanja

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete kako ste stariji od 18 godina života, imate punu poslovnu sposobnost i u cijelosti ste sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.

Proizvodi se naručuju dodavanjem proizvoda u košaricu i prolaskom kroz proces narudžbe.

U narudžbu trebate upisati Vaše osobne podatke:

- ime i prezime

- adresu elektroničke pošte

- telefon

- adresu

- mjesto

- poštanski broj

Ovi podaci su neophodni za ispunjenje naših obveza (izvršenja Ugovora) i obvezujemo se koristiti ih samo u tu svrhu.

Nakon što predate narudžbu, na adresu elektroničke pošte koju ste upisali dostavljamo potvrdu o narudžbi/ponudu sa svim podacima za uplatu.

Potvrda o narudžbi vas ne obvezuje na kupnju.

Ako ponudu platite u roku 2 dana, s nama ste sklopili Ugovor na daljinu čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, inače smatramo kako ste od narudžbe odustali.

Zaštita osobnih podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka je za nas na prvom mjestu stoga poduzimamo sve potrebne tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere za zaštitu tih podataka.

Ti podaci dostupni su samo zaposlenicima kojima su oni neophodni za obavljanje posla.

Isto tako, svi logistički servisi za dostavu odgovorni su za zašatitu Vaših osobnih podataka.

Način plaćanja

Plaćanje narudžbe/ponude izvršite uplatom na transakcijski račun (općom uplatnicom ili uplatom internet bankarstvom).

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV) i izražene su u kunama i eurima.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 EURO.

Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.

Cijene vrijede u trenutku narudžbe. ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge ima pravo izmijeniti cijenu proizvoda bez prethodne najave.

Dostava

Narudžbe se isporučuju samo unutar Republike Hrvatske.

Cijena dostave ovisi o ukupnoj težini proizvoda i adresi kupca. U sve cijene uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Naručenu robu isporučujemo tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke, u pravilu idućeg radnog dana).

Raskid ugovora

- - Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Imate pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, ne navodeći razloge za to.

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom (kontakt podatke pogledajte na stranici Kontakt).

Za to možete koristiti predložak obrasca za raskid ugovora.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

- - Predožak obrasca za raskid

Ovom izjavom raskidam svoj ugovor:

*ovdje upišite broj narudžbe

* Ime i prezime kupca (koji je izvršio narudžbu/kupnju i raskida ugovor)

* Adresa kupca (poštanska adresa dostave)

* Adresa elektroničke pošte kupca za kontakt (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

* Datum narudžbe/kupnje

Potpis kupca (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Ako ste zatražili račun za tvrtku na obrazac upišite i podatke tvrtke:

Naziv tvrtke

OIB

Adresa

________________________________

* obvezni podaci

- - Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

- - Povrat robe

Smatra se kako ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

- - Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

- - Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Sukladno članku 75. stavku 3. u vezi s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, umanjenje vrijednosti robe do kojeg dolazi rukovanjem, korištenjem, sastavljanjem/rastavljanjem i drugom upotrebom, utječe na pravo na jednostrani raskid ugovora.

Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neoštećene robe, u originalnoj ambalaži, osim u slučaju izrijekom navedenih iznimaka.

Isključenje odgovornosti

Mi ne odgovaramo:

- za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora

- za dostupnost i funkcioniranje ove stranice u svakom trenutku

- za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu

- za eventualne pogreške u prikazu sadržaja na ovim stranicama koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva

- korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa ovih stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama

- za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi

Nastojimo prikazati što bolji i točniji opis i slike svih proizvoda.

Unatoč tome, ne možemo jamčiti kako su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni.

Stoga ne odgovaramo za eventualne pogreške u opisu, slikama ili cijeni.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Odgovornost za materijalne nedostatke iznosi 2 godine.

Prigovor

Vi imate pravo podnijeti pisani prigovor, i to u našim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte (kontakt podatke pogledajte na stranici Kontakt).

Ako podnesete prigovor neposredno u našim poslovnim prostorijama, odmah ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji ste predali.

Nakon što potvrdimo primitak proizvoda, koji je predmet reklamacije i utvrdimo nedostatak/ oštećenje na istom izdati ćemo nalog za povrat novčanih sredstava prema vama ili potvrditi isporuku ispravnog proizvoda.

Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u zakonskom roku od 15 dana.

- - Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme na mrežnoj adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ako imate neki problem vezan za online kupnju unutar EU (nemogućnost zamjene proizvoda, neispravan proizvod i sl.) svoj prigovor možete podnijeti besplatno na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Platformu mogu koristiti i kupci i trgovci, a na rješavanju spora radit će neko od odabranih tijela za rješavanje sporova.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja ovih stranica koje nije moguće riješiti na drugi način, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Ostalo

Mi zadržavamo pravo bez prethodne najave promijeniti ove Uvjete kupovine.

Pristupom i korištenjem ovih stranica prihvaćate ove Opće uvjete.

Ova pravila su na snazi od 1. travnja 2023. godine.